Česká Asociace pro management rizik, z.s.
Havlíčkova 5719/46, 586 01 Jihlava

info@e-risk.org