Vedoucí auditor Auditor systému managementu bezpečnosti informací (IRCA)

Vedoucí auditor / Auditor systému managementu bezpečnosti informací (IRCA)

Více informací o kurzu

Kurz poskytuje účastníkům komplexní školení v oblasti auditů a systémů managementu bezpečnosti informací (ISMS). Účastníci se seznámí se strukturou kurzu, jeho cíli a výhodami implementace ISMS.

Kurz pokrývá požadavky na certifikaci ISMS, principy auditu a kompetence auditora. Kurz zahrnuje i praktické příklady a případové studie pro lepší pochopení materiálu.

Obsah kurzu

Popis kurzu

Kurz poskytuje účastníkům komplexní školení v oblasti auditů a systémů managementu bezpečnosti informací (ISMS). Účastníci se seznámí se strukturou kurzu, jeho cíli a výhodami implementace ISMS. Kurz pokrývá požadavky na certifikaci ISMS, principy auditu a kompetence auditora.

Účastníci se také naučí různé druhy auditů a procesy spojené s auditací ISMS, včetně plánování a provedení auditu. Kurz zahrnuje i praktické příklady a případové studie pro lepší pochopení materiálu. Na závěr je prověření znalostí účastníků prostřednictvím ověřovacích testů.