Vedoucí auditor / Auditor systému managementu kvality (IRCA)

Více informací o kurzu

Kurz poskytuje účastníkům komplexní školení v oblasti auditorských postupů a systémů managementu kvality podle normy řady ISO 9000. Účastníci se seznámí s normami, vývojem a rodinou norem řady 9000, a budou cvičit porozumění článkům.

Účastníci se naučí přezkoumávat dokumentaci, připravovat kontrolní dotazníky a vést úvodní, auditní a závěrečné schůzky. Další důležitou součástí kurzu je práce s neshodami a nápravnými opatřeními.

Obsah kurzu

Popis kurzu

Kurz „Vedoucí auditor / Auditor systému managementu kvality (IRCA)“ poskytuje účastníkům komplexní školení v oblasti auditorských postupů a systémů managementu kvality podle normy řady ISO 9000. Účastníci se seznámí s normami, vývojem a rodinou norem řady 9000, a budou cvičit porozumění článkům. Kurz zahrnuje také plánování procesu, mapování procesu, a přípravu auditu včetně role a odpovědností auditorského týmu.

Účastníci se naučí přezkoumávat dokumentaci, připravovat kontrolní dotazníky a vést úvodní, auditní a závěrečné schůzky. Další důležitou součástí kurzu je práce s neshodami a nápravnými opatřeními. Kurz je zakončen závěrečným testem ověřujícím znalosti účastníků.